Huurdersvereniging De Stroken

Zoetermeer

Samen sterk!

De Stroken

Huurdersvereniging De Stroken is een onafhankelijke vereniging met de visie “Samen Sterk!” Samen met onze leden staan we sterker dan als individu. Wij houden graag onze woonomgeving mooi en prettig leefbaar door onze krachten te bundelen. Dit met focus op onze wijk, maar ook samen met andere organisaties in de gemeente Zoetermeer.

Wat biedt De Stroken?
Het doel van de vereniging
 • het in gezamenlijk overleg behartigen van de belangen van de huurders van 386 woningen aan de Stroken;
 • het bevorderen van de leefbaarheid en de woonomgeving van de huurders van de betreffende woningen.
De vereniging doet dit ondermeer door
 • het inventariseren van de behoeften en knelpunten van haar leden betreffende de woning en de woonomgeving
 • het doen van voorstellen die leiden tot een oplossing van gemelde knelpunten en behoeften
 • het regelmatig onderhouden van contacten met de verhuurder, andere organisaties en overheden
 • het regelmatig verzorgen van publicaties
 • het nastreven van volledige inspraak van de huurders bij het woningbouwbeleid, onderhoud en alle overige voorzieningen van de woning betreffende alsmede de openbare voorzieningen in de omgeving daarvan
 • het voorlichten van haar leden en het ondersteunen van de huurders door middel van informatie en advies door ondermeer het betrekken van zoveel mogelijk huurders bij de werkzaamheden van de vereniging en het werken in een zo groot mogelijke openheid naar de huurders
 • het aanwenden van wettige middelen die ten dienste van de huurders staan
 • het namens de huurders optreden als gesprekspartners van de verhuurder, de gemeente Zoetermeer en of andere organisaties
Wat (kunnen) wij niet doen voor u?
 • U een directe oplossing bieden. Wij kunnen wel bemiddelen en u helpen uw klacht kenbaar te maken.
 • Uw wens/klacht direct beantwoorden (behalve een ontvangstbevestiging). Wij zullen deze verzamelen en liefst collectief aan Vesteda kenbaar maken. Ook wij zijn dan afhankelijk van de reactiesnelheid van Vesteda.

Meldpunt

Wanneer u een klacht heeft en er niet uitkomt met de verhuurder of de gemeente, maak het dan kenbaar via ons contactformulier.  

Wij staan u hierin graag bij!

Word Lid!

Wij verwelkomen graag nieuwe leden, want hoe meer leden, hoe sterker we staan en hoe beter we de belangen van de huurders kunnen behartigen. Ook financieel kunnen wij niet zonder voldoende leden. Zorg ervoor dat wij ons werk voor u (onbezoldigd) kunnen voortzetten en wordt lid via ons inschrijfformulier.

Weersverwachting
Zoetermeer

Regionaal nieuws

RSS Error: A feed could not be found at http://www.dichtbij.nl/rss/algemeen/nieuws.aspx?regionid=123. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.